KOTA ry toteuttaa seikkailukasvatuksen menetelmiin perustuvaa kurssi- ja ohjaustoimintaa lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien yhteisöjen kanssa. Yhteistyökumppani voi olla esimerkiksi lastensuojelu- tai vammaisjärjestö, kunnan perhepalvelut tai peruskoulu. Kokonaisuus rakennetaan aina ryhmän, paikan ja tilanteen mukaan. Toiminta voi olla esimerkiksi:

  • seikkailupäivä
  • toimintapäivä
  • leirikoulu
  • ryhmätoiminta lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille
  • kuntoutus-/sopeutumisvalmennuskurssi
  • tavoitteellinen ryhmätoiminta

Ohjaajat olivat erittäin innostavia, monipuolisia, kaikki huomioon ottavia ja toiminta oli suunniteltu hyvin. Suosittelisin teitä ihan kaikille. (Luokanopettaja, leirikoulu)

1. Koululaisryhmät

Leirikoulu- tai seikkailupäivä-toiminnassa hyödynnetään seikkailukasvatuksen elämyksellisiä ja ryhmäaloitteisia menetelmiä. Toiminta voi olla luonto- ja erätoimintaa, kiipeily- ja köysitoimintaa, kädentaitotehtäviä, melontaa ja vesitoimintaa sekä muuta ryhmätoimintaa. Tavoitteena on lisätä oppilaiden sosiaalisia taitoja ja kehittää luokan työskentelyilmapiiriä turvalliseksi, huomioonottavaksi ja vastuulliseksi. Lisäksi tavoite on tukea opettajan tekemää opetus- ja kasvatustyötä ja tuoda uusia ympäristöjä oppimisen tueksi.

 

2. Ryhmätoiminta lapsille ja nuorille

Ryhmätoiminta tukee lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on tukea lapsen tai nuoren voimavaroja ja sosiaalisia taitoja sekä vahvistaa osallisuutta ja toimijuutta. Ryhmätoiminta on tarkoitettu tuen tarpeessa oleville lasten ja nuorten ryhmille, esimerkiksi koululuokille tai työpajoille. Toiminnallisen intervention kesto on tarpeesta riippuen noin 2-10 tapaamista. Säännöllinen pienryhmätoiminta toteutetaan yhteistyössä koulun, perhepalveluiden, oppilaitoksen tai toisen järjestön asiantuntijoiden kanssa.

 

3. Kuntoutusryhmät

KOTA ry toteuttaa yhteistyössä vammaisjärjestöjen (mm. Lihastautiliitto, Aivoliitto) kanssa kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja sekä tavoitteellista ryhmätoimintaa. Kurssit ovat suunnattuja lapsille, nuorille, perheille tai aikuisille. Kurssien tavoitteena on vahvistaa luontolähtöisten menetelmien kautta kuntoutujien arjessa pärjäämisen taitoja ja toimintakykyä sekä tarjota mahdollisuuksia vertaistukeen. KOTA ry:n työntekijöillä on pitkä kokemus mm. seikkailukasvatuksen soveltamisesta toimintakyvyn vahvistamiseen.

Ota rohkeasti yhteyttä! Suunnitellaan yhteinen seikkailu!