Historia

KOTA ry:n historia on suomalaisen seikkailukasvatuksen historiaa.

KOTA ry perustettiin vuonna 1991, mutta sen tausta ulottuu 1980-luvulle lastensuojelun erityistarpeisiin. KOTA ry:n esihistoriaa ovat Hyrrä-projekti Laitilassa ja Lokki-projekti Turussa. Näissä lastensuojelutyön kehittämishankkeissa haettiin uusia keinoja nuorten ja heidän perheidensä auttamiseksi. Hankkeissa käytettiin toiminnallisia ryhmätyömenetelmiä.

 

Tutkimushankkeet ja ohjaajakoulutus

Alkuvuosina KOTA ry:n toiminnassa painottuivat tutkimus- ja kehittämistyö sekä seikkailuohjaajakoulutuksen kehittäminen. 1990 -luvulla seikkailukasvatuksen menetelmiä sovellettiin mm. lastensuojelun avohuoltoon, lasten psykiatriseen hoitotyöhön, sopeutumisvalmennukseen ja perusopetukseen. Useista kehittämishankkeista tehtiin tutkimuksia ja julkaisuja.

1990 -luvulla alkoi myös seikkailuohjaajakoulutukset sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille. Ensimmäiset kurssit olivat työn ohessa suoritettavia monimuoto-opintoja. Myöhemmin kurssit laajenivat puolivuotisiksi ja 1996 alkaen yhden vuoden kestoisiksi koulutuksiksi.

 

Kansainvälinen yhteistyö

1990-luvulla KOTA ry:ssä tehtiin yhteistyötä englantilaisten ja skotlantilaisten seikkailukasvatusalan toimijoiden kanssa. KOTA ry:n työntekijät ovat tutustuneet myös keskieurooppalaiseen seikkailukoulutus- ja kurssitoimintaan.

1990 -luvun alussa toteutettujen hankkeiden tuloksia esiteltiin seminaareissa Yhdysvalloissa ja Australiassa. KOTA ry:n työntekijät ovat osallistuneet myös eurooppalaisiin seikkailukasvatusalan konferensseihin Suomessa, Skotlannissa, Ruotsissa, Saksassa ja Puolassa.

Kansainvälistä yhteistyötä on tehty myös virolaisten ja japanilaisten kanssa. Virossa yhteistyötä tehtiin opetusministeriön ja Nuorisotyön keskuksen kanssa. Yhteistyöhankkeen aikana kehitettiin virolaista seikkailukasvatustoimintaa kouluttamalla nuorisotyöntekijöitä ja rakentamalla leirikeskuksen toimintaympäristöä.

Japanilaisten kanssa yhteistyötä on tehty vuodesta 1999 alkaen Hokkaido -saarella toimivien vammaisjärjestöjen ja -keskusten kanssa. Japanista on ollut työntekijöitä tutustumassa ja kouluttautumassa suomalaiseen seikkailukasvatustoimintaan. Sen lisäksi KOTA ry:n työntekijät ovat olleet useissa seminaareissa Sapporossa alustamassa yhdistyksen toiminnasta ja kouluttamassa vammaisalan työntekijöitä.

 

Lapset, nuoret ja hyvinvoinnin tukeminen

2000 -luvulla KOTA ry:n toiminnassa painottuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Vuonna 2001 tehtiin myös yhdistyksen nimenmuutos muotoon KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry. Kehittämishankkeissa on painottunut lasten ja nuorten sosiaalisten ja arjen hallinnan taitojen tukeminen ja päihteiden käytön ennaltaehkäisy.

Seikkailuohjaajakoulutuksen päätyttyä koulutusjärjestelmän uudistamisen vuoksi, koulutustoiminta on keskittynyt sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisille ja opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen yhteistyössä alan organisaatioiden ja oppilaitosten kanssa.

 

KOTA ry:n “lokikirja”

 

 2022

5.-luokkalaisten sosiaalisten taitojen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen – kehittämishanke päättyy.

Hankerahoituksen loputtua toiminnalle saadaan kahden säätiön avustusta vuodelle 2022. Kerhotoimintaa toteutetaan kolmessa turkulaisessa ja yhdessä paimiolaisessa alakoulussa. Avustuksilla toteutetaan kerhotoiminnan lisäksi 9 tapaamisen kerho yhteistyössä Turun perusopetuksen valmistavan opetuksen (VALMO) luokan kanssa. Luokassa oli syksyn aikana 12–14 oppilasta noin 9 maasta (mm. Ukraina, Venäjä, Viro, Afganistan, Kamerun, Espanja, Intia, Kiina). Tavoitteena oli vahvistaa lasten osallisuutta ja toimijuutta ja edesauttaa siten kotoutumista ja kielen oppimista. Samalla lapset tutustuivat suomalaiseen luontoympäristöön.

Toukokuussa KOTA ry hakee kerhotoiminnalle ja hallinnollisille kuluilleen STEA:n kohdennettua toiminta-avustusta. Joulukuussa 2022 hakemusta esitetään myönnettäväksi.

Kuulumisia vuodelta 2022.

 

2021

5.-luokkalaisten sosiaalisten taitojen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen – kehittämishanke jatkuu yhteistyössä Turun ja Paimion kaupunkien kanssa. Kerhotoimintaa toteutetaan kolmessa turkulaisessa ja yhdessä paimiolaisessa alakoulussa.

Kuulumisia vuodelta 2021.

 

2020

5.-luokkalaisten sosiaalisten taitojen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen – kehittämishanke jatkuu yhteistyössä Turun kaupungin sivistystoimen kanssa. Kerhotoimintaa toteutetaan kolmessa turkulaisessa alakoulussa. Syksyllä 2020 alkaa yhteistyö myös Paimion kaupungin kanssa. Kerhotoimintaa toteutetaan yhdessä paimiolaisessa alakoulussa.

Kuulumisia vuodelta 2020.

 

2019

5.-luokkalaisten sosiaalisten taitojen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen – kehittämishanke jatkuu yhteistyössä Turun kaupungin sivistystoimen kanssa. Kerhotoimintaa toteutetaan kolmessa turkulaisessa alakoulussa.

Kuulumisia vuodelta 2019.

 

2018

Nuorten aikuisten arjen hallinnan ja työelämätaitojen vahvistaminen-hanke päättyy.

5.-luokkalaisten sosiaalisten taitojen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen – kehittämishanke käynnistyy.

Kuulumisia vuodelta 2018.

 

2017

Nuorten aikuisten arjen hallinnan ja työelämätaitojen vahvistaminen-hanke jatkuu.

Pansion ryhmätoiminta jatkuu.

KOTA ry osallistuu Turussa järjestettävän ulkona oppimisen suurtapahtuman (Ulos-Ut-Out!) järjestämiseen. Tapahtuma yhdisti vuotuiset Seikkailukasvatuspäivät ja Ympäristökasvatuksen päivät sekä joka toinen vuosi järjestettävät Kasvatus metsässä ja Mitt i Naturen -tapahtumat.

KOTA ry toteuttaa Mynämäen Lions Clubin lahjoituksella toimintapäiviä paikallisen työpajan nuorille. Toiminta tapahtuu yhteistyössä työpajan ohjaajan kanssa.

Kuulumisia syksyltä 2017.

 

2016

Nuorten aikuisten arjen hallinnan ja työelämätaitojen vahvistaminen-hanke jatkuu.

Pansion ryhmätoiminta jatkuu.

Yksin asuvien ja yksinäisten lukiolaisten arjen hallinnan tukeminen-hanke päättyy. Kurssin kuvaus.

 

2015

Yksin asuvien ja yksinäisten lukiolaisten arjen hallinnan tukeminen-hanke jatkuu.

Viidesluokkalaisille suunnattu ryhmätoiminta käynnistetään Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksella yhteistyössä Pansion koulun kanssa.

Nuorten aikuisten arjen hallinnan ja työelämätaitojen vahvistaminen-hanke käynnistetään yhteistyössä Kaarinan, Raision ja Turun kaupunkien kanssa.

 

2014

Yksin asuvien ja yksinäisten lukiolaisten arjen hallinnan tukeminen-hanke jatkuu.

KOTA ry on mukana Food&Fun tapahtuman kanssa toteuttamassa “Maalta ja mereltä lautaselle” -perehdytystä Rieskalähteen 10 -luokkalaisten kanssa. Oppilaat tutustuivat ruoka- ja palvelualan ammatteihin ja oppivat työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tutustumiskäynnit yrityksiin ja työssäoppiminen toteutettiin 22.9.-7.10.2014. Kuvia tutustumiskäynneistä ja oppilaiden harjoittelusta kaupunkilehti Turkulaisen nettisivuilla (1. ja 2.).

 

2013

Yksin asuvien ja yksinäisten lukiolaisten arjen hallinnan tukeminen-hanke jatkuu.

KOTA ry:n toiminnanjohtaja Elina Heikkilä aloittaa Seikkailukasvatusalan verkoston ohjausryhmän puheenjohtajana.

Seitsemännet Valtakunnalliset Seikkailukasvatuspäivät järjestetään 24.-25.1.2013 Turussa Kuntoutuskeskus Petreassa. Päiville osallistuu noin 170 kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja koulutusalojen toimijaa sekä opiskelijaa. Seikkailukasvatuspäivien järjestämisestä vastasivat KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry yhteistyössä Folkhälsans förbund rf ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö (Huvitus) kanssa.

 

2012

Nuorten ryhmätoiminta -hanke saa jatkorahoituksen RAY:ltä vuosille 2012-2013.

Yksin asuvien ja yksinäisten lukiolaisten arjen hallinnan tukeminen -hanke käynnistetään. Hanke saa RAY:n rahoitusta vuosille 2012-2015 ja hanketta toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin lukioiden kanssa.

 

2011

KOTA juhlii 20 yhteistyön kehittämisen ja kumppanuuden vuotta Vanhalla Raatihuoneella 15.9.2011.
Valokuvia juhlasta. Kotaviesti -juhlalehden julkaisu.

 

2010

Seikkailukasvatus lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä-seminaari yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa 11.11.2010.

 

2009

Ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan kehittäminen erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille kehittämishanke (2009 – 2011) käynnistyy RAY:n tuella. Hankkeessa kehitetään nuorten vertaisryhmätoiminnan mallia yhteistyössä Loimaan, Kaarinan ja Raision kuntien kanssa. Arki hallintaan – Nuorten ryhmätoiminnan ohjaaminen -kirjan julkaisu.

 

2008

KOTA ry:n toimisto muuttaa huhtikuussa Perhetalo Heidekenille Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n omistamiin tiloihin.

 

2006

Koija – Oppimisvaikeudet ja elämänhallinta -hanke (2006 – 2008) käynnistyy RAY:n tuella Projektisuunnittelija Valtteri Kivelä pitää alustuksen Sapporossa liikuntavammaisten seikkailukasvatusseminaarissa sekä vetää seminaariin liittyvän työpajan.

 

2004

Koija – Aura-hanke toteutetaan Opetusministeriön rahoituksella.

 

2003

Elina Heikkilä toiminnanjohtajana 2003 alkaen.

 

2002

Koija – Web hanke (2002 – 2003) käynnistyy Opetusministeriön rahoittamana.

Koija – Pro hanke (2002 – 2005) käynnistyy RAY:n tuella.

 

2001

Yhdistyksen nimi muutetaan nykyiseen muotoon KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry.

Yhdistyksen 10-vuotisjuhlat:

 • juhlaseminaari
 • Kotanetti-lehti
 • merileiri

Reima Orvasto toiminnanjohtajana 2001 – 2002.

 

2000

Verkonkutoja-projekti (2000 – 2002) käynnistyy ja hankkeen yhteistyö Turun Yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa alkaa.

Viimeinen seikkailuohjaajakurssi (SO 12) valmistuu.

 

1999

Yhteistyö Japanilaisten vammaisjärjestöjen kanssa alkaa:

 • seikkailukasvatuksen kehittäminen ja soveltaminen japanilaisessa vammaistyössä
 • japanilaisia työntekijöitä koulutuksessa Suomessa
 • työntekijöiden tutustumiskäyntejä
 • KOTA ry:n työntekijöiden koulutus- ja seminaarimatka Sapporoon

Yhteistyö Viron Opetusministeriön kanssa alkaa:

 • Kloogan leirikeskuksen kehittäminen ja toimintaympäristön rakentaminen Viroon
 • Virolainen nuorisotyöntekijä suorittaa KOTA ry:n seikkailuohjaajakurssin (SO12)
 • Virolaisten nuorisotyöntekijöiden koulutusseminaari Tallinnassa

Koija – Selviytymisen taito -projekti (1999 – 2001) käynnistyy Friday and Saturday Nights Fever -kaupunkiohjelman osahankkeena.

 

1998

Vekkuli-projekti (1998 – 1999) käynnistyy Opetusministeriön tuella.

Yhteistyö Turun kaupungin HUKI-hankkeen ja Turun NMKY:n Spinnu-projektin kanssa alkaa.

Seikkailuohjaajakurssin (SO11)  opiskelijat toteuttavat toimintapäivän Espanjan Fuengirolassa suomalaisen koulun oppilaille.

Sini Caven-Suominen esittelee KOTA ry:n toimintaa ja projektin tuloksia seminaarissa Perthissa, Australiassa.

 

1996

Koulutuskeskus muuttaa Turun Harjattulasta (Paasikiviopisto) Vehmaan Rautilaan.

Ensimmäinen vuoden pituinen seikkailuohjaajakurssi (SO9) alkaa.

Kurskin kaupungin lastensuojelutyön ammattilaisten kouluttaminen ja lasten toimintapäivän järjestäminen yhteistyössä Lastensuojelun keskusliiton ja seikkailuohjaaja kurssin opiskelijoiden kanssa Venäjällä.

Takaisin elämään – TAE -päihdekuntoutushanke (1996 – 2000) alkaa yhteistyössä Lausteen Perhekuntoutuskeskuksen kanssa.

 

1995

Matkailua kaikille -projekti (1995 – 1998) käynnistyy.

Seikkailukasvatuksen kehittäminen sopeutumisvalmennuksessa -hanke (1995 – 2000) käynnistyy RAY:n tuella.

Seikkailuohjaajakoulutuksen yhteistyö Kaarinan Sosiaalialan oppilaitoksen kanssa käynnistyy.

 

1993

Pekka Kuru KOTA ry:n toiminnanjohtajana 1993 – 2001.

Toinen seikkailuohjaajakurssi (SO2) järjestetään Turussa Paasikiviopistolla, kouluttajina Turkka Aaltonen, Steve Bowles ja Kari Jonsson.

Sini Caven esitteli Ritari-projektia Yhdysvalloissa.

Laakeri (1993 – 1996), Severi (1993-1996) ja JESS (1993-1994) -projektit käynnistyvät.

Outi Linnossuo esittelee Laakeri-projektia Yhdysvalloissa.

 

1992

Ritari-projekti (1992 – 1994) käynnistyy.

 

1991

Suomen Seikkailukoulutuksen Tuki – KOTA ry perustetaan.

 • tavoitteena tuoda toiminnallisia menetelmiä sosiaaliseen ja hoidolliseen työhön ja erityiskasvatukseen
 • yhdistyksen perustehtävänä on tutkia, kehittää ja kouluttaa
 • perustajajäsenet: Turkka Aaltonen, Antti Kirkkola, Esa Kohtamäki, Pekka Kuru

 

Ennen yhdistyksen perustamista (1988 – 1992)

LOKKI-projekti

Visiointia Sosiaaliseikkailu ry:stä mm. Pekka Kurun, Hannele Elo-Kurun, Tony Klapin, Sini Cavenin, Esa Kohtamäen ja Leo Nyqvistin kesken.

Ensimmäiset seikkailuohjaajakoulutukset:

 • Heinola 1988 (kouluttajana Steve Bowles)
 • Paimio 1989 (kouluttajana Pekka Kuru)
 • Turku, Paasikiviopisto 1990 (kouluttajana Pekka Kuru)