Kerhotoiminnan jatko

Reppu roikkuu puussa metsässä.

Hanke on päättynyt, mitä nyt? 😊

KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry toteutti toukokuun 2018 ja toukokuun 2022 välillä STEA:n tukemana 5-luokkalaisten sosiaalisten taitojen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen- kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena oli vähentää lasten kokemaa yksinäisyyttä vahvistamalla heidän sosiaalisia taitojaan, osallisuuttaan ja toimijuuttaan sekä lisäämällä sosiaalisten kontaktien mahdollisuuksia. Hanketta toteutettiin yhteistyössä Turun ja Paimion kaupunkien kanssa.

Hankkeessa kehitetty toimintamalli osoittautui tulokselliseksi ja sen mukaisen toiminnan toteuttamiselle ja levittämiselle saatiin tammikuussa 2023 Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä kohdennettu toiminta-avustus. KOTA-kerhot ovat ammattilaisten ohjaamia määräaikaisia ryhmäprosesseja. Niissä hyödynnetään luontolähtöisiä, seikkailukasvatukseen perustuvia toiminnallisia sisältöjä ja tunne- ja kaveritaitoharjoituksia. Toiminta lisää lapsen yhteisöön kuulumisen tunnetta, vaikuttaa positiivisesti mielialaan ja itsetuntoon sekä opettaa
keinoja sosiaalisissa tilanteissa toimimiseen.

Toimintamallin käyttöönottoa tukeva materiaali on vielä työn alla, mutta hankkeen loppuraportti on jo valmistunut.

Kevätlukukaudella 2023 KOTA toteuttaa luontoryhmätoimintaa Turun kaupungin Asukasbudjetilla. Varsinaiset KOTA-kerhot ja toimintamallin levittäminen alkaa syyslukukaudella 2023.