KOTA-kerhot

Ammatillisesti ohjattua seikkailukasvatuksellista ryhmätoimintaa Turun seudun tuen tarpeessa oleville 4.–6. luokkalaisille lapsille

  • tavoitteena vahvistaa lapsen osallisuutta ja toimijuutta
  • työtapana ammattilaisten ohjaama tavoitteellinen ja määräaikainen (1 lv) toiminnallinen ryhmäprosessi
  • toimintamalli kehitetty STEA:n rahoittamassa hankkeessa (2018-2022)
  • toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin kanssa (lv 2022-2023)

Kohderyhmä

Alakoulun 4.–6. -luokkalaiset, koulussa syrjään jäävät lapset. Toiminta lisää lapsen yhteisöön kuulumisen tunnetta, vaikuttaa positiivisesti mielialaan ja itsetuntoon sekä opettaa keinoja sosiaalisissa tilanteissa toimimiseen.

Hankkeen ryhmät kootaan syyslukukauden alussa opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kokemusten ja havaintojen perusteella. Tiivis yhteistyö koulun kanssa jatkuu koko prosessin ajan.

Kerhotoiminta

Vuosittain toteutetaan neljä n. 10 oppilaan pienryhmää. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Ryhmän ohjauksesta vastaavat KOTA ry:n työntekijät.

Kerhon toiminnallinen osuus on luontolähtöistä (mm. retket, ulkoliikunta, leikit ja luova toiminta). Toiminta tapahtuu lähiluonnossa. Lapsia osallistetaan toiminnan suunnitteluun ja lapselle tarjotaan eväät ja lainataan tarvittavat varusteet.Ryhmässä ei kilpailla.

Ohjaajat havainnoivat lasten kehittymistä sekä antavat myönteistä ja vahvistavaa palautetta aidoissa toimintatilanteissa. Seikkailukasvatuksellinen toiminta sopivine haasteineen ja onnistumisen kokemuksineen vahvistaa lapsen itsetuntoa. Ammattilaiset ja kokeneet ryhmänohjaajat huolehtivat, että lapset kohdataan yksilöinä ja heitä tuetaan kaveritaitojen harjoittelussa sekä rohkaistaan toimimaan ja osallistumaan. Myönteinen kokemus ryhmään kuulumisesta madaltaa kynnystä osallistua jatkossakin ohjattuun ryhmätoimintaan.

 

Lisätietoa

Kerhotoimintaa voit seurata Instagram-tilimme ja Kuulumisiemme kautta.

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä meihin.