KOTA ry toteuttaa seikkailukasvatuksen periaatteisiin ja menetelmiin perustuvaa kurssi- ja ohjaustoimintaa lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien yhteisöjen kanssa. Toiminta voi olla esimerkiksi:

  • seikkailupäivä
  • leirikoulu
  • nuorten toiminnallinen tukeminen
  • itsenäistyvien nuorten kurssi
  • kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssi
  • muu kurssi- tai koulutuskokonaisuus osaamisalueiltamme

Yhteistyökumppaneitamme ovat sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan toimijat, esimerkiksi lastensuojelujärjestöt tai -organisaatiot, vammaisjärjestöt, peruskoulut, oppilaitokset ja kunnat.

 

1. Koululaisryhmät

  • Leirikoulu-toiminnassa hyödynnetään seikkailukasvatuksen elämyksellisiä ja ryhmäaloitteisia menetelmiä. Toiminta voi olla luonto- ja erätoimintaa, kiipeily- ja köysitoimintaa, kädentaitotehtäviä, melontaa ja vesitoimintaa sekä muuta ryhmätoimintaa. Tavoitteena on lisätä oppilaiden sosiaalisia taitoja ja kehittää luokan työskentelyilmapiiriä turvalliseksi, huomioonottavaksi ja vastuulliseksi. Lisäksi tavoite on tukea opettajan tekemää opetus- ja kasvatustyötä ja tuoda uusia ympäristöjä oppimisen tueksi.
  • Koija – ohjelmassa käytetään seikkailukasvatuksen menetelmiä sosiaalisten taitojen, itsetunnon ja ryhmän dynamiikan rakentamiseen. Ohjelma jaksottuu toimintapäiviksi, jotka yhdessä muodostavat etenevän ja syvenevän oppimis- ja kasvuprosessin. Tavoitteet, itse toiminta ja arviointi toteutetaan yhdessä opettajan ja luokan kanssa. Ohjelman tavoitteena on kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja, tukea ja kehittää opettajien kasvatustyötä ja kehittää uusia työmenetelmiä koulutyöhön.

 

2. Ryhmätoiminta lapsille ja nuorille

Pitkäkestoinen ryhmätoiminta tukee lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on tukea lapsen voimavaroja ja sosiaalisia taitoja, vahvistaa osallisuutta ja tarjota mielekästä tekemistä sekä pysyviä aikuiskontakteja vapaa-ajalle. Ryhmätoiminta on tarkoitettu tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Pitkäkestoinen, säännöllinen pienryhmätoiminta toteutetaan yhteistyössä kunnan asiantuntijoiden kanssa. Lapset ja nuoret ohjautuvat ryhmään koulun, oppilashuollon tai lastensuojelun palveluiden kautta.

 

3. Kuntoutusryhmät

KOTA ry toteuttaa yhteistyössä vammaisjärjestöjen (mm. Lihastautiliitto, Aivoliitto) kanssa kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssit ovat suunnattuja lapsille, nuorille, perheille tai aikuisille. Kurssien tavoitteena on vahvistaa kuntoutujien arjessa pärjäämisen taitoja ja toimintakykyä sekä tarjota mahdollisuuksia vertaistukeen. KOTA ry:n työntekijöillä on pitkä kokemus seikkailukasvatuksen soveltamisesta toimintakyvyn vahvistamiseen.