Kevätjuhlista kesätöihin

Kolmas ja viimeinen lukuvuosi KOTA-kerhoja on nyt takanapäin. Nykymuotoisen toiminnan jatkorahoitus vuodesta 2022 eteenpäin selviää loppuvuonna. Toivomme parasta. Kerhot ovat olleet hyvin tuloksellisia sekä ohjaajien että osallistujien ja yhteistyökumppaneiden mielestä.

Viimeisellä kerralla kerätyn palautteen mukaan kaikki kerholaiset ovat olleet iloisia, pitäneet kerhoa turvallisena paikkana ja kokeneet, että heitä on kohdeltu kerhossa oikeudenmukaisesti. Lisäksi melkein jokaisen mielestä he ovat uskaltaneet jotain jännittävää, heitä on kuunneltu ja he olivat kokeneet olleensa osa ryhmää. Kerho on tarjonnut selvästi turvallisen paikan, jossa lapsi on kokenut osallisuutta ja toimijuutta. Vaikka kerho on saman koulun oppilaille, koki 61% lapsista saaneensa kerhosta uusia ystäviä. Tänä vuonna parasta lasten mielestä olivat eväät ja kokkailu sekä riippumatot.

“KOTA-kerho tukee oppilaiden syrjäytymisen ehkäisemistä merkittävällä tavalla.Ohjaajat toteuttavat toimintaa niin, että koululle on siitä paljon iloa ja vain nimeksivaivaa. Toivon lämpimästi, että toiminta jatkuu vastaisuudessakin. Iso kiitos ohjaajille!”

(yhteistyökoulun rehtori)

 

Oli hauskaa ja mukavaa. <3 <3

(kerholainen)

 

Kotalaiset siirtyvät nyt kesätöihin kurssitoiminnan pariin ja heinäkuussa myös lomille. 🙂

Toivomme kaikille kauniita kesäpäiviä ja virkistäviä retkiä Suomen luonnossa!