KOTA-kerho

Kehittämishanke 5.-luokkalaisten sosiaalisten taitojen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseen

 

KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry toteuttaa vuosien 2018 ja 2021 välillä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella 5.-luokkalaisten sosiaalisten taitojen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen – kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena on vähentää lasten kokemaa yksinäisyyttä vahvistamalla heidän sosiokognitiivisia taitojaan, itsetuntoaan ja rohkeuttaan sekä lisäämällä sosiaalisten kontaktien mahdollisuuksia. Työtapana on ammattilaisten ohjaama tavoitteellinen ja määräaikainen toiminnallinen ryhmäprosessi. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Raision ja Turun kaupunkien kanssa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat peruskoulun 5. luokan oppilaat, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi, ovat sivussa ryhmästä ja kaverisuhteista ja ovat riskissä jäädä syrjään luokasta ja sosiaalisista suhteista. 5. luokka on kaveritaitojen oppimisen kannalta tärkeää aikaa ennen siirtymistä yläkouluun. Kun kaveritaitoja vahvistetaan tässä iässä, lapsen riski jäädä yksin yläkoulussa vähenee. Hankkeen ryhmät kootaan 5. luokan syksyllä opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kokemusten ja havaintojen perusteella. Tiivis yhteistyö koulun kanssa jatkuu koko prosessin ajan. Ryhmän ohjauksesta vastaavat KOTA ry:n työntekijät yhdessä kunnan toimijoiden kanssa.

Hankkeessa toteutetaan vuosittain neljä 10 – 12 oppilaan pienryhmää. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Ryhmässä panostetaan turvallisen toimintatavan luomiseen, tehdään retkiä lähiluontoon ja vahvistetaan toimijuutta seikkailukasvatuksellisen toiminnan ja sopivien haasteiden ja onnistumisen kokemuksien kautta. Ryhmässä pidetään säännöllisesti myös “kotipesä” -ryhmäkertoja, joissa mm. katsellaan toiminnasta otettuja valokuvia, tehdään kädentaitotehtäviä sekä pelaillaan ja keskustellaan. Ryhmän sisältöjen toteutuksessa huomioidaan lasten toiveet ja kokeillaan heitä kiinnostavia asioita. Lukuvuoden aikana pohditaan jokaisen lapsen kanssa hänelle sopiva vapaa-ajanviettotapa tai harrastus. Toiminnassa hyödynnetään asuinalueen toimintamahdollisuuksia. Myönteinen kokemus ryhmään kuulumisesta vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja, osallisuutta ja toimijuutta sekä madaltaa kynnystä osallistua jatkossakin ohjattuun ryhmätoimintaan.

 

Hankkeen vaiheita voit seurata Instagram-tilimme ja Kuulumisiemme kautta.

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä meihin.