KOTA-kerhot

Ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa Turun seudun tuen tarpeessa oleville 4.–6. luokkalaisille lapsille

  • tavoitteena vahvistaa lapsen osallisuutta ja toimijuutta
  • työtapana ammattilaisten ohjaama tavoitteellinen ja määräaikainen toiminnallinen ryhmäprosessi
  • toimintamalli kehitetty STEA:n rahoittamassa hankkeessa (2018-2022)
  • toteutetaan yhteistyössä Turun ja Paimion kaupunkien kanssa (syyslukukausi 2022)

Kohderyhmä

Toiminnan kohderyhmänä ovat peruskoulun 4.-6. luokan oppilaat, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi ja ovat sivussa/riskissä jäädä sivuun luokasta ja sosiaalisista suhteista.

Hankkeen ryhmät kootaan syyslukukauden alussa opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kokemusten ja havaintojen perusteella. Tiivis yhteistyö koulun kanssa jatkuu koko prosessin ajan.

Kerhotoiminta

Vuosittain toteutetaan neljä n. 10 oppilaan pienryhmää. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Ryhmän ohjauksesta vastaavat KOTA ry:n työntekijät.

Ryhmässä panostetaan turvallisen toimintatavan luomiseen, tehdään retkiä lähiluontoon ja vahvistetaan toimijuutta seikkailukasvatuksellisen toiminnan ja sopivien haasteiden ja onnistumisen kokemuksien kautta. Seikkailukasvatus menetelmänä perustuu ryhmämuotoisuuteen ja luontolähtöisyyteen sekä sosiaalisten taitojen ja itseluottamuksen vahvistumiseen. KOTA ry:n työntekijät ovat sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisia, joilla on monipuolinen kokemus lapsi- ja nuorisoryhmien ohjaamisesta.

Toiminnassa hyödynnetään asuinalueen toimintamahdollisuuksia. Myönteinen kokemus ryhmään kuulumisesta vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja, osallisuutta ja toimijuutta sekä madaltaa kynnystä osallistua jatkossakin ohjattuun ryhmätoimintaan.

 

Lisätietoa

Kerhotoimintaa voit seurata Instagram-tilimme ja Kuulumisiemme kautta.

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä meihin.