KOTA-kerho

Kehittämishanke 5.-luokkalaisten sosiaalisten taitojen, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseen

  • 2018-2021
  • tukijana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
  • tavoitteena vähentää lasten kokemaa yksinäisyyttä
  • vahvistetaan lasten sosiokognitiivisia taitoja, itsetuntoa ja rohkeutta sekä lisätään sosiaalisten kontaktien mahdollisuuksia
  • työtapana ammattilaisten ohjaama tavoitteellinen ja määräaikainen toiminnallinen ryhmäprosessi
  • toteutetaan yhteistyössä Turun ja Paimion kaupunkien kanssa

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat peruskoulun 5. luokan oppilaat, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi ja ovat sivussa/riskissä jäädä sivuun luokasta ja sosiaalisista suhteista. 5. luokka on kaveritaitojen oppimisen kannalta tärkeää aikaa ennen siirtymistä yläkouluun. Kun kaveritaitoja vahvistetaan tässä iässä, lapsen riski jäädä yksin yläkoulussa vähenee.

Hankkeen ryhmät kootaan 5. luokan syksyllä opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kokemusten ja havaintojen perusteella. Tiivis yhteistyö koulun kanssa jatkuu koko prosessin ajan.

Kerhotoiminta

Hankkeessa toteutetaan vuosittain neljä n. 10 oppilaan pienryhmää. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Ryhmän ohjauksesta vastaavat KOTA ry:n työntekijät.

Ryhmässä panostetaan turvallisen toimintatavan luomiseen, tehdään retkiä lähiluontoon ja vahvistetaan toimijuutta seikkailukasvatuksellisen toiminnan ja sopivien haasteiden ja onnistumisen kokemuksien kautta.

Ryhmän sisältöjen toteutuksessa huomioidaan lasten toiveet ja kokeillaan heitä kiinnostavia asioita. Toiminnassa hyödynnetään asuinalueen toimintamahdollisuuksia. Myönteinen kokemus ryhmään kuulumisesta vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja, osallisuutta ja toimijuutta sekä madaltaa kynnystä osallistua jatkossakin ohjattuun ryhmätoimintaan.

Lisätietoa

Hankkeen vaiheita voit seurata Instagram-tilimme ja Kuulumisiemme kautta.

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä meihin.