KOTA - Lasten ja nuorten hyvinvointi ry

KOTA ry on vuonna 1991 perustettu yleishyödyllinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Tehtävämme on edistää tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden arjen hallintaa kehittämällä ja soveltamalla seikkailukasvatuksen menetelmiä. Toteutamme yhteistyössä sosiaali-, kasvatus- ja kuntoutusalan toimijoiden kanssa kehittämishankkeita sekä kurssi- ja ohjaustoimintaa ja asiantuntijapalveluita.

KOTA ry:n osaamista on seikkailukasvatuksen soveltaminen, ryhmäprosessien ohjaaminen sekä arjenhallinnan taitojen tukeminen. Toimintaa ohjaa sosiaalipedagoginen työorientaatio, tavoitteellisuus, turvallisuus ja oppiminen.

KOTA ry:n työntekijät ovat sosiaali- ja kasvatusalojen ammattilaisia ja erikoistuneita seikkailukasvatusmenetelmien ohjaamiseen. Kaikessa toiminnassamme korostuvat tavoitteellisuus, kokemuksellisuus, yhdessä tekeminen ja reflektiivisyys.

KOTA ry on jäsenenä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:ssä, Lastensuojelun Keskusliitossa ja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:ssä.                                                                                                             http://www2.ray.fi/sites/default/files/Avustukset/RAY%20tukee%20-%20RAY%20st%C3%B6der%20-%20RAY%20supports/RAY%20tukee/ray_tukee_hyvia_tekoja_27871.png


KOTA ry • Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku • puh. 0400 285 272 • www.kota.fi • kota@kota.fi